معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم سلام یک سری اطلاعات که مضمر ثمر برای تمامی افراد میباشد تقدیم میکنیم.
دسته
دوستان
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 59078
تعداد نوشته ها : 282
تعداد نظرات : 12
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
Rss
طراح قالب

موجود چند بعدي ...???

از آنچه گفته شد معلوم شد كه انسان با همه‏ء وجوه مشتركي كه با ساير  جاندارها دارد ، فاصله‏ء عظيمي با آنها پيدا كرده است . انسان موجودي‏  مادي - معنوي است . انسان با همه‏ء وجوه مشتركي كه با جاندارهاي ديگر  دارد ، يك سلسله تفاوتهاي اصيل و عميق با آنها دارد كه هريك از آنها  بعدي جدا گانه به او مي‏بخشد و رشته‏اي جدا گانه در بافت هستي او به شمار  مي‏رود . اين تفاوتها در سه ناحيه است :
.1
ناحيه‏ء ادراك و كشف خود و جهان .
.2
ناحيه‏ء جاذبه‏هايي كه بر انسان احاطه دارد .
.3
ناحيه‏ء جاذبه كيفيت قرار گرفتن تحت تأثير جاذبه‏ها و انتخاب آنها.
اما در ناحيه‏ء ادراك و كشف و جهان . حواس حيوان راهي و وسيله‏اي است‏  براي آگاهي حيوان به جهان . انسان در اين جهت با حيوانهاي ديگر شريك‏  است و احيانا برخي حيوانات از انسان در اين ناحيه قوي ترند . آگاهي و  شناختي كه حواس به حيوان و يا انسان مي‏دهد سطحي و ظاهري است ، به عمق‏  ماهيت و ذات اشياء و روابط منطقي آنها نفوذ ندارد . ولي در انسان نيروي‏  ديگري براي درك و كشف خود و جهان وجود دارد كه در جانداران ديگر وجود ندارد و آن نيروي مرموز تعقل است .

 انسان با نيروي تعقل ، قوانين كلي‏  جهان را كشف مي‏كند و براساس شناخت كلي جهان و كشف قوانين كلي طبيعت‏  ، طبيعت را عملا استخدام مي‏كند و در اختيار خويش قرار مي‏دهد . در بحثهاي‏
گذشته نيز اشاره به اين نوع شناخت كه مخصوص انسان است كرديم و گفتيم‏  مكانيسم شناخت تعقلي از پيچيده‏ترين مكانيسمهاي وجود انسان است .

همين‏  مكانيسم پيچيده اگر درست مورد دقت قرار گيرد ، دروازه‏ء شگفتي است براي‏  شناخت خود انسان . انسان با اين نوع شناخت ، بسياري از حقايق را كه‏  مستقيما از راه حواس با آنها تماس ندارد كشف مي‏كند . شناخت انسان ما  وراي محسوسات را ، بالاخص شناخت فلسفي خداوند ، وسيله‏ء اين استعداد  مرموز و مخصوص آدمي صورت مي‏گيرد .
اما در ناحيه‏ء جاذبه‏ها . انسان مانند جانداران ديگر تحت تأثير جاذبه‏ها  و كششهاي مادي و طبيعي است ، ميل به غذا ، ميل به خواب ، ميل به امور  جنسي ، ميل به استراحت و آسايش و امثال اينها او را به سوي ماده و  طبيعت مي‏كشد . اما جاذبه‏هايي كه انسان را به خود مي‏كشد منحصر به اينها
نيست ، جاذبه‏ها و كششهاي ديگر انسان را به سوي كانونهاي غير مادي ، يعني‏  اموري كه نه حجم دارد و نه سنگيني و نتوان آنها را با امور مادي سنجيد ،  مي‏كشاند .

اصول جاذبه‏هاي معنوي كه تا امروز شناخته شده و مورد قبول است‏  امور ذيل است :

. 1 علم و دانايي

. 2 خير اخلاقي

. 3 جمال و زيبايي .

. 4 تقديس و پرستش


دسته ها : اخلاقي
X