معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم سلام یک سری اطلاعات که مضمر ثمر برای تمامی افراد میباشد تقدیم میکنیم.
دسته
دوستان
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 59067
تعداد نوشته ها : 282
تعداد نظرات : 12
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
Rss
طراح قالب

روح عبادت و پرستش

آنچه انسان در عبادت قولي و عملي خود ابراز مي‏دارد چند چيز است :
. 1
ثنا و ستايش خدا به صفات و اوصافي كه مخصوص خداست ، يعني‏  اوصافي كه مفهومش كمال مطلق است ، مثلا علم مطلق ، قدرت مطلقه ، اراده‏  مطلقه . معني كمال مطلق و علم مطلق و قدرت و اراده مطلقه اين است كه‏  محدود و مشروط به چيزي نيست و مستلزم بي‏نيازي خداوند است .
. 2
تسبيح و تنزيه خدا از هرگونه نقص و كاستي از قبيل فنا ، محدوديت‏  ، ناداني ، ناتواني ، بخل ، ستم و امثال اينها .
. 3
سپاس و شكر خدا به عنوان منشا اصلي خيرها و نعمتها و اينكه‏  نعمتهاي ما همه و همه از اوست و غير او وسيله هايي است كه او قرار داده‏  است .
. 4
ابراز تسليم محض و اطاعت محض در برابر او و اقرار به اينكه او  بلاشرط مطاع است و استحقاق اطاعت و تسليم دارد . او از آن جهت كه‏  خداست شايسته فرمان دادن است و ما از آن جهت كه بنده هستيم شايسته‏  اطاعت و تسليم در برابر او .
. 5
او در هيچ يك از مسائل بالا شريك ندارد . جز او كامل مطلق نيست ،  جز او هيچ ذاتي منزه از نقص نيست ، جز او كسي منعم اصلي و منشا اصلي‏  نعمتها كه همه سپاسها به او برگردد نيست ، جز او هيچ موجودي استحقاق‏  مطاع محض بودن و تسليم محض در برابر او شدن را ندارد . هر اطاعتي مانند  اطاعت پيامبر و امام و حاكم شرعي اسلامي و پدر و مادر يا معلم بايد به اطاعت از او و رضاي او منتهي شود و  گرنه جايز نيست .
اين است عكس العملي كه شايسته يك بنده در مقابل خداي بزرگ است و  جز در مورد خداي يگانه در مورد هيچ موجودي ديگر نه صادق است نه جايز .


دسته ها : اخلاقي
X