معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم سلام یک سری اطلاعات که مضمر ثمر برای تمامی افراد میباشد تقدیم میکنیم.
دسته
دوستان
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 59086
تعداد نوشته ها : 282
تعداد نظرات : 12
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
Rss
طراح قالب

يگانگي خدا

خداوند متعال مثل و مانند و شريك ندارد . اساسا محال است كه خداوند  مثل و مانند داشته باشد و در نتيجه به جاي يك خدا ، دو خدا يا بيشتر  داشته باشيم ، زيرا دو تا و سه تا و يا بيشتر بودن ، از خواص مخصوص‏  موجودات محدود نسبي است ، درباره موجود نامحدود و مطلق ، تعدد و كثرت‏  معني ندارد .

مثلا ما مي‏توانيم يك فرزند داشته باشيم و هم مي‏توانيم دو  فرزند يا بيشتر داشته باشيم ، مي‏توانيم يك دوست داشته باشيم و هم‏  مي‏توانيم دو دوست و يا بيشتر داشته باشيم . زيرا فرزند و يا دوست ، هر  كدام يك موجود محدود است و موجود محدود مي‏تواند در مرتبه خود مثل و  مانندي داشته باشد و در نتيجه تعدد و كثرت بپذيرد ، اما موجود نامحدود ،
تعددپذير نيست . مثال ذيل هر چند از يك نظر كافي نيست ولي براي توضيح‏  مطلب مفيد است .
درباره ابعاد جهان مادي و محسوس ، يعني جهان اجسام كه مشهود و ملموس ماست ، دانشمندان دو گونه نظر داده‏اند : برخي مدعي هستند  كه ابعاد جهان محدود است ، يعني اين جهان محسوس به جايي مي‏رسد كه در  آنجا ديگر تمام مي‏شود ، ولي برخي ديگر مدعي هستند كه ابعاد جهان مادي ،  نامحدود است و از هيچ طرف پايان نمي‏پذيرد ، جهان ماده ، اول و آخر و  وسط ندارد .

 اگر ما جهان ماده و جسم را محدود بدانيم يك پرسش براي ما  مطرح مي‏شود و آن اينكه : آيا جهان مادي جسماني يك است يا بيشتر ؟ ولي‏  اگر جهان نامحدود باشد ، ديگر فرض جهان جسماني ديگر غير اين جهان‏  نامعقول است ، هر چه را كه جهان ديگر فرض كنيم عين اين جهان يا جزئي از  اين جهان است .
اين مثال مربوط است به جهان اجسام و وجودهاي جسماني كه محدود و مشروط  و مخلوق آفريده شده‏اند و هيچ كدام واقعيت‏شان ، واقعيت مطلق و مستقل و  قائم بالذات نيست . جهان مادي در عين اينكه از نظر ابعاد نامحدود است‏  ، از نظر واقعيت محدود است و چون بنا به فرض از نظر ابعاد نامحدود  است ، دوم برايش فرض نمي‏شود .
خداوند متعال وجود نامحدود و واقعيت مطلق است و بر همه اشياء احاطه‏  دارد و هيچ مكان و زماني از او خالي نيست و از رگ گردن ما به ما  نزديكتر است ، پس محال است كه مثل و مانندي داشته باشد ، بلكه مثل و  مانند برايش فرض هم نمي‏شود .
بعلاوه ما آثار عنايت و تدبير و حكمت او را در همه موجودات مي‏بينيم و  در سراسر جهان ، يك اراده واحد و مشيت واحد و نظم واحد مشاهده مي‏كنيم و  اين خود نشان مي‏دهد كه جهان ما يك كانوني است نه دو كانوني و چند  كانوني .

گذشته از اينها اگر دو خدا و يا بيشتر مي‏بود ، الزاما دو اراده و دو  مشيت و يا بيشتر دخالت داشت و همه آن مشيتها به نسبت واحد در كارها  مؤثر مي‏بود و هر موجودي كه مي‏بايست موجود شود ، بايد در آن واحد دو  موجود باشد تا بتواند به دو كانون منتسب باشد و باز هر يك از آن دو  موجود نيز به نوبه خود دو موجود باشند و در نتيجه هيچ موجودي پديد نيايد  و جهان نيست و نابود باشد . اين است كه قرآن كريم مي‏گويد :
«
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا » .
اگر خدايان متعدد غير از ذات احديت وجود مي‏داشت آسمان و زمين تباه‏  شده بودند .


دسته ها : اخلاقي
X